รายละเอียดโครงงาน

หลักสูตร/ปี พ.ศ.
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ ปี พ.ศ. 2563

ภาคและปีการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

ประเภทโครงงาน
โครงงานวิศวกรรม

ชื่อโครงงานภาษาไทย
เออาโกสต์ - เกมส์สยองขวัญโลกเสมือนผสานโลกแห่งความจริง

ชื่อโครงงานภาษาอังกฤษ
ARGhost - Augmented Reality Horror Game

ผู้พัฒนา
5910545701 ธีรุตม์ บริสุทธิ์
5910545736 นิธิศ ฉายากุล
5910545787 ภาพพิมพ์ พิพัฒน์กษีร

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ธนาวินท์ รักธรรมานนท์

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงปริมาณนี้ได้ทำขึ้นเพื่อสาธิตการนำไปใช้ระหว่างเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกแห่งความจริงและเกมส์สยองขวัญ เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกแห่งความจริงได้ถูกใช้เพื่อเสริมสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์ ด้วยเทคโนโลยีอย่างวิสัยทัศน์คอมพิวเตอร์และตรวจจับวัตถุรอบๆตัวของผู้ใช้ ทำให้สามารถโต้ตอบและเปลี่ยนแปลงได้ เอนจิ้นเกมส์ที่ใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกแห่งความจริงสามารถสร้างสถานการณ์น่าสะพรึงกลัวกับเกมส์สยองขวัญเพราะเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกแห่งความจริงทำให้การฉายวัตถุสังเคราะห์สู่โลกแห่งความจริง ผลลัพท์ของโปรเจคนี้จะทำให้ผู้ใช้ได้บรรเทิงและได้จินตนาการ

Abstract

This quantitative research project was conducted to demonstrate the implementation between Augmented Reality technology and horror game. Augmented Reality technology was used to enhance natural environments or situations and offer perceptually enriched experiences. With the help of advanced technologies (e.g. adding computer vision and object recognition) the information about the surrounding real world of the user becomes interactive and digitally manipulable. Game engines with Augmented Reality technology implemented can be used to reinforce the terrifying situation of the horror game since Augmented Reality technology makes it possible to project artificial objects into the real world. The outcome of this project will benefit people by entertaining and extracting the imagination.

คำสำคัญ (Keywords)

AR
Horror
Game
Plane Detection
Image Detection

เว็บไซต์โครงงาน
-

วีดีโอคลิปของโครงงาน

ที่เก็บเวอร์ชันซอร์สโค้ด

-


สถานะการนำเข้าข้อมูล

ผู้นำเข้าข้อมูลครั้งแรก
ธีรุตม์ บริสุทธิ์ (b5910545701)

แก้ไขครั้งสุดท้าย
เมื่อ May 15, 2020, 11:17 a.m. โดย ธีรุตม์ บริสุทธิ์ (b5910545701)

สถานะการอนุมัติ
อนุมัติแล้ว โดย ธนาวินท์ รักธรรมานนท์ (fengtwr) เมื่อ June 3, 2020, 9:03 p.m.